เว็บบาคาร่า,เกมบาคาร่าวัววัว,หวยออนไลน์

  • Posted 2020-05-22

“Social Distancing” บริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน

“Social Distancing” ต้านภัย COVID-19 บริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยจัดที่นั่งให้กับผู้มารับบริการตรวจสภาพรถ ณ อาคาร ตรอ. ทาคูนิ แม้แต่ในห้องปฏิบัติงานของพนักงานเอง ก็ได้มีการจัดที่นั่ง เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร การไม่ใช้ลิฟต์โดยสารเพื่อลดการแออัด และมีการเปิดหน้าต่างให้อากาศภายในห้องถ่ายเทมากที่สุด